Efekti finansijske krize

Kako izdržati ekonomski teška vremena

Finansijska kriza je situacija koju nijedna osoba ne želi da iskusi na svojoj koži. Efekti finansijske krize ispoljavaju se rezultatima koji mogu smanjiti bogatstvo jedne države i životni standard njenih građana. Nažalost, recesija je nekada neizbježna. Neizbježni slučajevi dolaze kao rezultati loše vladavine, nezaposlenosti i ekonomskog stanja jedne države. Dobra vijest je da ljudi mogu naći soluciju za svaki problem koji ih snađe, pa dok god traje hiperinflacija još uvijek ima načina kako da se preživi.

Kako izdržati 2013. godinu

U prošlosti, nekoliko glavnih zemalja je doživjelo nekoliko ekonomskih recesija. Njihovi padovi takođe utiču na druge zemlje, a pogotovo one koje zavise od njihovih usluga i dobara. U 2008. godini Amerika je bila u sličnoj situaciji, iako se već trudila da izađe iz krize. Ukoliko oni ne preduzmu određene procedure, vrlo je moguće da će se opet naći u istoj takvoj krizi koja kasnije pogađa i ostatak svijeta.

Evropske zemlje nisu izostavljene, pa su Španija i Portugal osjetili na sebi zube koje ova ekonomska kriza zariva duboko u njih. Grčka ne može da plati dugove koje je sakupljala godinama, a ni Italija nije u boljoj poziciji. Ako se odgovarajući koraci ne primjene, ovi problemi mogu postati još gori. Sada Evropska unija i američka vlada razmatraju o različitim planovima i strategijama za reformu svoje ekonomije.

Jedan od indikatora recesije je hiperinflacija. Hiperinflacija je situacija kada cijene proizvoda drastično skaču. To je izazvano sniženjem vrijednosti valute, a to se dešava jer se vrijednost valute obezvrjeđuje pa oni koji primaju platu nemaju dovoljno da kupe proizvode koji su sada dosta skuplji. U većini slučajeva osobe koje vode neki biznis bolje prolaze od radnika jer oni mogu povećati cijenu svojih usluga i tako ni ne osjetiti uticaj krize. Generalno, osobe srednje klase imaju najviše problema jer novac dolazi od plate, a kako plata nije visoka oni ne mogu kupovati ono što žele dok traje hiperinflacija. Isto tako i sa ljudima koji su čuvali novac u bankama, kamate idu nisko i oni gube velike iznose novca.

Nažalost, ekonomska recesija traje nekoliko godina i strategije koje vlada preuzme mogu trajati godinama dok se ne pokažu prvi rezultati. Još jedan problem vlade je taj što narod postaje nepovjerljiv, pa čak i da imaju najbolju strategiju koja će ih kroz koju godinu izvući iz krize, narod neće vjerovati. Neke vlade još pogoršavaju stvari primjenom pogrešne politike.

Postovi iz iste kategorije:

You may also like...