Podešavanje retrovizora

Retrovizor je sigurnosno važan dio na automobilu i veoma je bitno da bude dobro namješten. Imamo unutarnje i vanjske te je jednako važno da oba budu dobro namještena. Unutarnji retrovizor obično je pričvršćen za prednje staklo ili krov, dok vanjski postoji desni i lijevi, odnosno onaj smješten na vozačevim vratima te onaj smješten na suvozačevim vratima.

U desnom i lijevom retrovizoru se mora vidjeti otprilike jedna četvrtina vozila. Vidi se kao fiksni objekt bez obzira na brzinu kretanja vozila, a uz pomoć lijevoga najbolje možete procijeniti udaljenost i brzinu kretanja vozila u lijevoj traci. Prilikom parkiranja može se dobro procijeniti udaljenost od vozila s lijeve strane do kojeg se parkiramo. Kada govorimo o desnome, pravila su jednaka kao i s lijevim, osim što, dakako govorimo o desnoj strani vozila. Također moramo vidjeti oko četvrtinu vozila te ćemo preko njega najbolje ocijeniti brzinu i kretanje vozila u desnoj traci.

Retrovizor kod parkiranja

Ako se parkiramo tako da vozimo unatrag, u njemu ćemo vidjeti što se događa s desne strane te vozilo s desne strane do kojeg se parkiramo. Kada govorimo o unutrašnjem retrovizoru, najjednostavnije je to učiniti ako ga obuhvatimo objema rukama te tako da kroz njega vidimo cijelo zadnje staklo i kroz staklo cestu. Nije loše namjestiti ga blago prema gore kako bismo u njemu vidjeli udaljenija vozila.

Također, bitno je namjestiti unutarnje ogledalo i za noćnu vožnju jer je tada moguće da nas zaslijepe svjetla koja ćemo vidjeti u njemu, a koja šalje vozilo iza nas. S donje strane tog dijela je malena polugica, ručka koju treba povući i namjestiti je za noćnu vožnju. Kada opet budete vozili po danu, polugu vratite natrag i tako ćete opet imati namješteno za obične uvjete na cesti. Inače, službeni naziv za ovaj dio na vozilu je – vozačka ogledala te je važno da oni pokazuju objekte udaljenijima nego što doista jesu.

Postovi iz iste kategorije:

You may also like...